ขนาดอักษร:
ภาษา:

ชุมชนเข้มแข็ง นรายั่งยืน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

18/12/2561 12.16

เริ่มแล้ว!! OTOP ช้อป ช่วย ชาติ กับเทศกาลของขวัญปีใหม่ปี62 ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 61 ถึง 16 มกราคม 62 ณ ห้องโถงข้างล่างศาลากลางจังหวัดนราธิวาสและศูนย์ OTOP จังหวัดนราธิวาส

  ในงานจะมีการจัดกระเช้าปีใหม่จากผลิตภัณฑ์สินค้า O [...]

18/12/2561 11.37

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ทีมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจั [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

18/12/2018 10.14 น.

สำนักงานพัฒนาอำเภอเจาะไอร้อง ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด มอบนโยบายฯ

วันที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑ นายโกศล ชูลำภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ นางมาเรียม  ดอเสาะ นว.พช.ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด มอบนโยบายฯ ในวันที่ ๑๙ ธค.๖๑ โดยมีนายธีรพงศ์ ศรีจันทร์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานที่ประชุม ณ หอประชุมอำเภอเจาะไอร้อง

18/12/2018 09.59 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุม เรื่อง ๗ วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

นางกชพร เพ็ชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ มอบหมายนายนวพล แวดอเลาะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุม เรื่อง ๗ วาระ นราน่าอยู่ อย่างยั่งยืน ของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมธารทัศน์ ชั้น๒ ที่ว่าการอำเภอบาจาะ จังหวัดนราธิวาส

17/12/2018 09.57 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ จัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 4 Unit

วันที่ 14 , 15 และ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางกชพร เพ็ชรรัตน์ พัฒนาการอำเภอบาเจาะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 4 Unit เป้าหมายชุมชนละ 100 คน ของอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ลิ้งค์หน่วยงาน