ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มีนาคม 2563 / 17.11 น.

พช.นราธิวาส เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ “เศรษฐกิจพอเพียง ต้านภัยไวรัสโควิท 19” ผ่านระบบ Video Conference พร้อมทั้ง ทำความเข้าใจตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563

30 มีนาคม 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนรา [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์