ขนาดอักษร:
ภาษา:

ชุมชนเข้มแข็ง นรายั่งยืน

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

05/01/2018 18.47 น.

มนร.ปรึกษาหารือ เพื่อเตรียมงานวิจัยนวัตกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพให้มั่นคงและยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 นายยาลา ใบกาเด็ม นอ.ยี่งอ/ผอ.ศปก.อ. อ.ยี่งอ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอยี่งอ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.อับดุล บินระหีม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ และคณะ ที่ได้เข้าหารือ เพื่อร่วมจัดทำวิจัยนวัตกรรมพัฒนากลุ่มอาชีพให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในชุมชน อ.ยี่งอในอกาสต่อไป ณ ห้องทำงาน นอ.ยี่งอ

05/01/2018 18.36 น.

"เปิดตลาดประชารัฐ" หน้าธกส.สาขายี่งอ แห่งที่ 2 เพิ่มช่องทางจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ

นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐ บริเวณหน้าธกส.สาขายี่งอ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โดยมีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ดำรงธรรมมาร่วมจำหน่าย จำนวน 14 ราย โดยมีสินค้ามากมาย สดใหม่ สะอาด และอร่อย ๆ ให้เลือกซื้อ โดยมีนายอนันต์  แสงชาตรี หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้มาร่วมบรรยากาศในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งการเปิดตลาดในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมาก โดยจะมีการจำหน่ายในทุกวันพุธ เป็นต้นไป

05/01/2018 18.21 น.

"จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP มอบเป็นของขวัญ ของฝาก วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561"

นายยาลา ใบกาเด็ม  นายอำเภอยี่งอ ได้ลงมาเยี่ยมเยียนและร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ สำหรับการเริ่มจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับมอบเป็นของขวัญ ของฝาก วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณห้องโถงด้านล่าง ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ซึ่งได้รับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมอุดหนุน กันเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งยินดีที่จะอุดหนุนอีก หากทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยี่งอ จะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวต่ออีกในปีต่อ ๆ ไป

ลิ้งค์หน่วยงาน