|
เข้าชม 0 ครั้ง

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ (MOU) ตามโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่างสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)