นายไพโรจน์ จริตงาม รองผวจ.นราธิวาส ประชุม คสป. ครั้งที่ 4/2563

|
เข้าชม 0 ครั้ง

24 มีนาคม 2563 นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานการประชุม คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) และผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2563 พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และ นายอิรยศ เอนก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ฝ่ายเลขานุการ คสป.นราธิวาส ร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดนราธิวาส ที่ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)