พช.นราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานฯ เขตตรวจ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference

|
เข้าชม 0 ครั้ง

26 มีนาคม 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส และในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่ง ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบTV.พช.

(Visited 1 times, 1 visits today)