ข่าวกิจกรรม พช.นราธิวาส

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมข้อราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส