พช.นราธิวาส เน้นย้ำ ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนใช้ “เศรษฐกิจพอเพียง ต้านภัยไวรัสโควิท 19” ผ่านระบบ Video Conference พร้อมทั้ง ทำความเข้าใจตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563

30 มีนาคม 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนรา [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานฯ เขตตรวจ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference

26 มีนาคม 2563 นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนรา [...]

อ่านต่อ