นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนราธิวาส

สำหรับนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล…………

1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการมบ.ศพพ.

วิธีการกรอกข้อมูล google sheet รายงานผลมบศพพ ปี 64

2. ระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

คู่มือการบันทึกข้อมูล ระบบศูนย์ข้อมูลกลา

3. CDD Healthy Fund

คู่มือแบบประเมินศักยภาพ

4. ลงทะเบียน OTOP

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  

เอกสารแนบ 1 คู่มือการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

เอกสารแนบ 2 คู่มือการลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

5. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

คู่มือAppicationOTOPนวัตวิถี

6. Website

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์อำเภอ-จังหวัด

7. สมัครสมาขิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วิธีการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

8. บทเรียน E-Learning

คู่มือการเข้าใช้งาน e-learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA)

9. แบบรายงาน

แบบที่ 1 สำหรับทำแผนปฏิบัติงาน ปรับแบบ

แบบที่ 2 แบบรายงานการปฏิบัติงาน สำหรับอำเภ

แบบที่ 3 แบบรายงานการปฏิบัติงาน สำหรับจังหวัด

แบบที่ 4 แบบรายงานด้านสนับสนุนการดำเนินงา

10. บัญชีควบคุมการปฏิบัติงาน

บัญชีควบคุมการปฏิบัติงาน

 

แนวทางการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง……..(โปรดสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อโหลดไฟล์)

(Visited 1 times, 1 visits today)