ประกาศเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง (ล่าสุด)

ประกาศจังหวัดนราธิวาส  (โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ำยะกัง พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์  Mock up จำนวน 2 แบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับการสาธิตเมล็ดพันธุ์ผักสมุนไพรจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(Visited 1 times, 1 visits today)