พช.นราธิวาส นำทีม คสป.ทำแผนฯ ปี 2563

7 พ.ย. 2562 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานเปิดการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เลขานุการคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) กล่าวรายงาน พร้อมทั้งนำทีมงาน คสป.นราธิวาส 45 คน จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 มีเป้าหมายสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข บนพื้นฐานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)