กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาชุมชนนราธิวาส ประกวดกองทุนแม่ฯ ดีเด่น ปี 2562 ที่ อ.จะแนะ

20 พ.ย. 2562 พัฒนาชุมชนนราธิวาส ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2562 ที่บ้านไอร์ซือเระ ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)