สพจ.นราธิวาส มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้กับผู้นำชุมชน

นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบให้นางสาวสุนีย์  มาหะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชารจังหวัด ออกเยี่ยม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ และมอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)