นราธิวาส ดำเนินกิจกรรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่

นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายอธิธ์พล สารบัญ พัฒนาการอำเภอระแงะ พร้อมด้วย นางฟริดาว เบ็ญฮาริษ และ นางรัชนี เจะหะ นว.พช.ชำนาญการ ดำเนินกิจกรรม/โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านบาโง หมู่ที่ 4 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)