นราธิวาส ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

นายไกรวุฒิ  ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

(Visited 1 times, 1 visits today)