นราธิวาส ร่วมละหมาดวันศุกร์ แนะนำการละหมาดในช่วงโควิด-19

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนอำเภอรือเสาะ ครูโรงเรียนบ้านนาโอน ร่วมละหมาดวันศุกร์ แนะนำการละหมาดในช่วงโควิด-19 ให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม และมอบพันธุ์ผักให้กับอิหม่าน เพื่อปลูกบริเวณมัสยิด ณ มัสยิดดารุลฟิรดาวส์ บ้านตะโละบาโย หมู่ที่ 8 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)