นราธิวาส เชิญชวนสวมผ้าไทย

นายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยผ้าท้องถิ่นนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)