นราธิวาส ปิดการฝึกอบรม “โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง“

15 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมฝึกอบรม “โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง“ จำนวน 100 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กันยายน 2563 เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)