นราธิวาส จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ปี 2563 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

น.ส สุนีย์ มาหะ รกท.พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และนายอนันต์ แสงชาตรี พร้อมด้วยนางวนิดา แสงอรุณ ผู้แทนสมาชิก สอ.พช ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช ปี 2563 กิจกรรมที่3 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนิการปลูกผักสวนครัว ปรับภูมิทัศน์ จัดระบบห้องพัสดุ ณ บ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และปลูกต้นไม้ พัฒนาความสะอาด ปลูกผักสวนครัวพร้อมถวายพันธุ์ผักให้เจ้าอาวาสวัดโคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)