การประชุมผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) กระทรวงมหาดไทย เรื่องการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัว

22 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น.

นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการบริหารจัดการสถานที่กักกันตัว ร่วมกับนายบุญพาศ  รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมคิด  จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)