รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมประชุมคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563

23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางดาเรศ  จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส

สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการ ของชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส ที่จะดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน และในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)