รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 

24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

นางสาวสุนีย์  มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 7 ราย จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาส , การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ , การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของจังหวัด รวมทั้งติดตามนโยบายของรัฐบาล ด้านสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด , ผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนราธิวาส

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณผูกพันในปีนี้ ขอให้วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ดี ถ้าโครงโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคให้รีบแก้ไขตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณตามไตรมาส ซึ่งสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส ก็จะมีการเร่งรัดติดตามอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติเมื่อมีเรื่องเตือนไปขอให้ตอบกลับ ในกรณีที่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงขอให้รายงานว่ารับทราบและดำเนินการ เพื่อจะได้รายงานหน่วยเหนือให้ทราบต่อไป

CR. ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

 

(Visited 1 times, 1 visits today)