การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดออนไลน์ยุค New Normal” สู้วิกฤติโควิด -19

วันนี้ (13 ม.ค. 64 เวลา 09.30 น.) ที่โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตลาดออนไลน์ยุค New Normal” สู้วิกฤติโควิด-19 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และได้รับเกียรติจาก นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด

การอบรมฯ ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสสร้างการเรียนรู้และเข้าถึงตลาดออนไลน์อย่างเท่าเทียมกัน ตามโครงการพัฒนาช่องทางการตลาด และการเชื่อมโยงตลาดการค้านรา ฯ 4.0 โดยการใช้ Facebook Marketing ขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ otop วิสาหกิจชุมชน sme และเจ้าของธุรกิจอิสระ เข้าร่วมอบรมฯ เป็นจำนวนมาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)