นราธิวาส ร่วมพบปะและพูดคุยกับจนท.พช อำเภอแว้งและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ และให้กำลังใจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

นายรุสดี ปูรียา นายอำเภอแว้ง และ นายปรีชา นวลน้อย ได้เข้ามาร่วมพบปะและพูดคุยกับจนท.พช อำเภอแว้งและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ในการปฎิบัติหน้าที่ต่างๆ และให้กำลังใจแก่นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)