อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประชุม พูดคุย วางแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

นายอนันต์ อามีเราะ พัฒนาการอำเภอแว้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ร่วมประชุม พูดคุย วางแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 และเจ้าหน้าที่พร้อมกับนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯได้แนะนำตัวกับพัฒนาการใหม่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส.

(Visited 1 times, 1 visits today)