ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความยินดีพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ท่านใหม่ นายอนันต์ แสงชาตรี …

       วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส (ท่านใหม่) เปิดบ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อดีตราชการเกษียณ ตัวแทนส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส
     สำหรับบุคคลสำคัญที่เข้าร่วมพบปะและแสดงความยินดี ในวันนี้ ประกอบด้วย นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ อดีตพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส คณะข้าราชการเกษียณ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ ตลอดจนภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทุกภาคส่วน
     โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มาร่วมงาน และให้คำมั่นการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อย่างดีที่สุดต่อไป
เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 🌇
🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷
(Visited 1 times, 1 visits today)