ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ การเตรียมความพร้อม การเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ จังหวัดนราธิวาส

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมด้วย นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ การเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 โดยมี นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และร่วมให้ข้อมูลความก้าวหน้าการเตรียมการรับเสด็จฯ

ที่ประชุมได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ในหลายประเด็นเพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ประกอบด้วย
1. การกำหนดและเตรียมสถานที่ในการรับเสด็จฯ โดยที่ประชุมรับทราบร่วมกัน คือ จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส
2. รายละเอียดร่างกำหนดการรับเสด็จฯ และกิจกรรมจากจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้
3. รูปแบบในการจัดงาน รายละเอียดการออกบูท การเตรียมนิทรรศการมีชีวิต ตลอดจน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ วัสดุ/อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงานรับเสด็จฯ
4. รายละเอียดหน่วยงานอื่นๆ ในการร่วมออกบูทรับเสด็จฯ และ
5. การคัดเลือก ประสานและเตรียมความพร้อมสถานที่ในการเสด็จฯ ดูงานนอกสถานที่

สำหรับการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ในครั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้เตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับแสดงนิทรรศการรับเสด็จฯ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์จาก กระจูด ย่านลิเภา เตย ผ้าทอ ผ้าปัก เรือกอและ ปาหนัน ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ แกะสลักไม้ และใบไม้สีทอง ซึ่งล้วนผลิตโดย สมาชิกศิลปาชีพฯ และคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมสืบสาน รักษา และต่อยอด ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีกำหนดเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 🌇

🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷

(scissors)ติดตามข่าวสารและรูปภาพทั้งหมดได้ที่……….

https://www.facebook.com/cddnara

(Visited 1 times, 1 visits today)