นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าไทยใส่ให้สนุก “ผ้าลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” ……..

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมาย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมคณะ นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าไทยใส่ให้สนุก “ผ้าลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” ณ กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตกรรมผ้าบาติกบ้านบาโง ชุมชนบ้านบาโง ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พัฒนาการอำเภอเมืองนราธิวาส และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมคณะ
         นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและคณะให้ความสนใจผ้าบาติก “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เป็นอย่างมาก โดยได้ทดลองฝึกระบายสีบนพื้นผ้า พูดคุย ให้คำแนะนำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาติก ให้เป็นที่สนใจของลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ
        ผ้าบาติก เป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่ง ที่มีการทำโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้มระบายสี หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอน การปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆครั้ง ส่วนผ้าบาติก อย่างง่ายอาจทำโดยการเขียนเทียนหรือพิมพ์เทียน แล้วจึงนำไปย้อมสี ที่ต้องการ
การผลิตผ้าบาติกโดยใช้ “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นับเป็นเป็นการประยุกต์ การผลิตผ้าพื้นเมือง เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ลวดลาย สู่เครื่องแต่งกายที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมประจำถิ่น ให้ดำรงอยู่ต่อไป
เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน 🌇
🎥📱ข่าว/ภาพ….สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส 📷
(Visited 1 times, 1 visits today)