พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2564

9 มีนาคม 2564
✏️ข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
📷ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
——–
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีการมอบรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค และมอบรางวัลเกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี พ.ศ. 2563 กิจกรรมอ่านสารอธิบดีกรมการปกครอง สารปลัดกระทรวงมหาดไทย สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารนายกรัฐมนตรี ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมงาน และบรรยายบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
📝รายงาน : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
📷ภาพ : กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
(Visited 1 times, 1 visits today)