พช.นราธิวาส มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ขอพรเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พช.นราธิวาส มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ขอพรเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนราธิวาส มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ขอพรเป็นสิริมงคลในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

ในการนี้ นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสให้ประสบความสำเร็จในการทำงาน และสร้างประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

#CDD

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmit

#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)