พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี และกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2565

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี และกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส และกิจกรรมรวมน้ำใจสู่กาชาด ประจำปี 2565 โดยมีนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นางรอยัน หะยีมะเย็ง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.นราธิวาส นาวาเอกโยธิน ธนะมูล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ พล.ต.ต.แวสาแม สาและ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส พันเอกณัฐพล ชัยสุภา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฯ

ในการนี้นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ได้แถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ดังนี้
1. การออกร้านและแสดงการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 19 หน่วยงาน
ในการออกร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ เน้นนิทรรศการมีชีวิต กิจกรรมเชิงเคลื่อนไหวเน้นการมีส่วนร่วม เช่น การแสดงให้ความรู้ การสาธิต นวัตกรรมและเทคโนโลยี การตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น
ลักษณะการจัดนิทรรศการ เน้นธีมศาสตร์พระราชา การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP จุดเด่นภายในงานมีการสาธิตการทำผีเสื้อจากลายผ้าไทย ผ้าถิ่น นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ แปลงสาธิตจำลองกาแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์ปีก นิทรรศการสาหร่ายพวงองุ่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักเรียน บริการตรวจสุขภาพ นวดฝ่าเท้า ตลอดจนการฉีดวัคซีน
กำหนดการในแต่ละวัน เน้นให้เจ้าหน้าที่ต้องอยู่ประจำบูธนิทรรศการทุกวัน จำนวนบูธละ 2 คน ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 22.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 – 22.30 น. อย่าให้มีพื้นที่ว่างระหว่างการจัดงาน เน้นการรักษาความสะอาดของแต่ละบูธ
2. การประกวดและเดินแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทาน
2.1 การประกวดการออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้าลายพระราชทาน ผ้าไทย ผ้าถิ่น เพื่อจัดหารายได้ให้กับเหล่ากาชาด ไว้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล การบรรเทาทุกข์ และช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนในด้านต่าง ๆ การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกวดการออกแบบ ตัดเย็บ ผ้าลายพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่า ให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน เพิ่มรายได้ให้กลุ่มผู้ผลิต โดยได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจที่จะสมัคร ให้จัดส่งใบสมัครให้ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะมีแนวทางและหลักเกณฑ์การประกวด
2.2 กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทาน ผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดนราธิวาส โดยเชิญชวนนายแบบกิตติมศักดิ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจให้มาสมัครในการเดินแฟชั่นโชว์ สำหรับในส่วนของนายแบบกิตติมศักดิ์ ค่าสมัคร จำนวน 10,000 บาท และหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 3,000 (กรณีถ้าเดินเป็นคู่ ให้ใช้ผ้าประเภทเดียวกัน)
​3. คณะทำงานฝ่ายประกวดสาวงามนราธิวาส เชิญชวนประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมสมัครเพื่อประกวดสาวงาม

ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจกาชาดจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ได้มอบตู้เย็นเพื่อใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านนาวากาชาด

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)