พช.นราธิวาส ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจฯ

พช.นราธิวาส ประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจฯ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานคณะกรรมการ การประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น

ในการนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ ยานะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจฯโดยมี นางสาวนาฏยา ศรีสายันต์ พัฒนาการอำเภอศรีสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นำคณะกรรมการศูนย์จิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้

จังหวัดนราธิวาส ได้ส่ง ศูนย์เรียนรู้ฯ และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไอร์ตุย หมู่ที่ 1 ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร เข้า ประกวดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการฯ

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)