สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดนราธิวาส ด้านการบริหารทรัพยกรบุคคล ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามเกณฑ์การประมาณคุณธรรมฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1zXfj5T86i4b-usAEgFfWaQ0D3EfEvlsy

(Visited 1 times, 1 visits today)