พช.นราฯ เดินหน้าลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่ม otop Saloma ผ้าปาเต๊ะ

พช.นราฯ เดินหน้าลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่ม otop Saloma ผ้าปาเต๊ะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ณ กลุ่ม otop Saloma ผ้าปาเต๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่ม otop Saloma ผ้าปาเต๊ะ โดยมีนายมหามะบักรี ลือบาฮางุพัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับฯ พร้อมให้คำแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงความต้องการของตลาดและต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโก-ลก)

(Visited 1 times, 1 visits today)