พช.นราธิวาส #ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมดูแลช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP # มิติที่อยู่อาศัย

พช.นราธิวาส
#ศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมดูแลช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP # มิติที่อยู่อาศัย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10:20 น.

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ นักพัฒนาชุมชน( พนักงานราชการเฉพาะกิจ) ร่วมมอบเงินสนับสนุนการสร้างบ้านฯ ในฐานะเลขานุการฯ

โดยมี นายนรา สุขไชย ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส ในนามชมรมคาวบอยนราธิวาส มอบเงินสนับสนุนในการสร้างบ้าน ให้กับ อำเภอตากใบ ทั้งนี้ นายอำเภอตากใบ ได้มอบหมาย ให้ ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารงานปกครอง เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอตากใบ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองตากใบ ร่วมรับมอบ

พร้อมนี้ได้ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจและมอบข้าวสาร,น้ำตาลทราย แก่ นางปูรอ มาหะมะ บ้านเลขที่ 64/45 ม.1 ชุมชนตาบาตะปอเยาะ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ครัวเรือนเป้าหมายในการสร้างบ้าน และสถานที่ในการสร้างบ้าน

# Narathiwat Happiness Model
#ผู้ว่าสนั่นๆไม่ทิ้งใครข้างหลัง
#ศจพ.จ.นธ
#SDG

ข่าว/ภาพข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)