สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)

(Visited 1 times, 1 visits today)