พช.นราธิวาส สืบสาน สานต่อ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

พช.นราธิวาส สืบสาน สานต่อ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้

วันอังคาร ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์วัดพระพุทธ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางพจนารถ เหล่าที ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมนายปิยะ ลำพรหมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สืบสาน สานต่อ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจังหวัดนราธิวาส สู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ โดยมีนางปารีล๊ะ มะยูมิง พัฒนาการอำเภอตากใบ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตากใบลงพื้นร่วมกับคณะกรรมการโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส กลุ่มเป้าหมายโครงการ สาธิต/ฝึกปฏิบัติกรรมวิธีการย้อมสีเส้นใยฝ้ายจากสีย้อมธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อเป็นโทนสีอัตลักษณ์ของกลุ่ม สาธิต/ฝึกปฏิบัติการปักลายในผลิตภัณฑ์กระจูด

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

ภาพ/รายงาน: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)