พช.นราธิวาส รับการประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน ผ่านระบบการประกวดออนไลน์ฯ

พช.นราธิวาส รับการประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดน ผ่านระบบการประกวดออนไลน์ฯ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มภาคใต้ชายแดนโดยมีนายปัญญา น่วมประวิติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา และคณะกรรมการฯ ผ่านระบบการประกวดออนไลน์ฯ

ในการนี้ นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการฯ
โดยมี นางยินดี บุญเตชพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอสุไหงปาดี นางสาวโรจน์สนา ขุนสินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบาเจาะ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี
นำเสนอผลงานการประกวด KM Challenge ระดับหน่วยงาน สุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

ภาพ/รายงาน: กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)