พช. นราธิวาส เดินหน้าติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช. นราธิวาส เดินหน้าติดตามหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระแงะ

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวสุพิชฌาย์ พงพานิชย์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริการงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ลงพื้นที่เพื่อ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงาน หนี้ค้างชำระกองทุนฯ
ทั้งนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนฯ อำเภอระแงะ ได้ร่วมให้ข้อมูลแนวทางการติดตามหนี้ในพื้นที่ และสมาชิกลูกหนี้รับทราบหนี้และได้วางแผนในการลดหนี้เกินกำหนดของกลุ่ม รวมทั้งชำระหนี้คืนให้เป็นปัจจุบัน

#มท_สร้างสุข
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#WorldSoilDay
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPนราธิวาส
#พช_นราธิวาส
#นราธิวาส_เมืองน่าอยู่
#ศิลปาชีพก้าวไกล
#Change_for_Good

ภาพ ข่าว : สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)