พช. นราธิวาส ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565

พช. นราธิวาส ร่วมกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10 หมู่ที่ 1 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จังหวัดนราธิวาส บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2565 โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอสุคิริน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมงานในครั้งนี้

ในการนี้นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมนายอานนท์ บุญชู พัฒนาการอำเภอสุคิริน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุคิรินร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จำนวน 9 กลุ่มได้แก่
1.1 กลุ่มสตรีเพาะเห็ด
1.2 กลุ่มละแซบ้านไอจือเราะ
1.3 กลุ่มสตรีบ้านยาเด๊ะ
1.4 กลุ่มปักจักรน้ำใส
1.5 กลุ่มเยาวชนบ้านไอจือเราะ
1.6 กลุ่มฟอร์นิเจอร์หวาย
1.7 กลุ่มไม้กวาดพลาสติก
1.8 กลุ่มจักรสานลิเภา
1.9 กลุ่มตระกร้าสาน
2. รับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)