จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระบารมี สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน”

จังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระบารมี สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระบารมี สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้หญิงกอบกุล อุบลเดชประชารักษ์ ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และพัฒนาการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมพิธีเปิดงาน

กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระบารมี สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพ เสริมเพิ่มรายได้อย่างกว้างขวาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน OTOP ศิลปาชีพ ให้พสกนิกรชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์และส่งเสริมฝีมือภูมิปัญญาของคนไทย เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ก่อให้เกิดช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 12 -20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และนายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิต ประกอบการ OTOP จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้ร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในครั้งนี้ ทั้งหมด 15 บูธ โดยแยกเป็นปะเภท ดังนี้
1.อาหาร 5 บูธ
2.ผ้าและเครื่องแต่งกาย 5 บูธ
3. ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5 บูธ

สำหรับยอดจำหน่ายประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น 145,400 บาท สรุปกลุ่มที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 3 ลำดับ ได้แก่
1.กรอบรูปใบไม้สีทอง กลุ่ม Discovery home 18,000 บาท
2.ปลากุเลา กลุ่มปลากุเลาเค็มแม่แป้น
16,000 บาท
3.ผลิตภัณฑ์กระจูด กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม 11,300 บาท

สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)