จังหวัดนราธิวาส นำคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ กองงานศิลปาชีพและกระจูด

จังหวัดนราธิวาส นำคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ กองงานศิลปาชีพและกระจูด

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

พ.อ. กิตติพงศ์ จรัณยานนท์ พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ กองงานศิลปาชีพและกระจูด โดย นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายถาวร เทพสุสรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลฯ

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ครั้งนี้ ได้หารือถึงกำหนดการ การจัดสถานที่ และการกำหนดจุดทรงงานต่าง ๆ ภายในกองงานศิลปาชีพและกระจูด โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จติดตามผลการดำเนินงานกองงานศิลปาชีพและกระจูดในวันที่ 22 กันยายน 2565

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)