พช. นราธิวาส เดินหน้าติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พช. นราธิวาส เดินหน้าติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ และ เวลา 14.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอยี่งอ

นายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นหัวหน้าทีมประชุมติดตามมและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พร้อมด้วย นางสาวถิรนาถ อุนนานนท์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และงานนโยบายที่สำคัญอื่น ๆ บรรลุเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนางสาวโรจน์สนา ขุนสินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบาเจาะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ และนายอรุณ สารบัญ พัฒนาการอำเภอยี่งอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอยี่งอ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ 2/2565 และภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)