จังหวัดนราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชายแดนใต้

จังหวัดนราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชายแดนใต้

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 16 กลุ่ม โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และผู้ประกอบการ OTOP เฝ้ารับเสด็จฯ

ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้นำผลิตภัณฑ์ OTOP มาจัดแสดง ทั้ง 3 ประเภท คือ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหาร และของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

รายงาน/ภาพ : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)