พช. นราธิวาส….ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นาย ถาวร เทพสุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารตลาด ผู้บริหารจัดการตลาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัดตลาด ในปีงบประมาณ 2566 การจัดทำแผน การส่งเสริมการตลาดออนไลน์ให้กับผู้บริหารตลาด เพื่อกลับไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการต่อไป
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1.คณะกรรมการบริหารตลาดฯ จำนวน 32 คน/ตลาด
2.เจ้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ระดับอำเภอ จำนวน 13 คน
(Visited 1 times, 1 visits today)