พช. นราธิวาส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันนี้ (5 ธ.ค. 65) เวลา 07.30 น .ที่โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายไพโรจน์ จริตงาม นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในการนี้ นายถาวร เทพวุวรรณ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ต่อมา นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมวางพานพุ่มฯ จำนวน 75 หน่วยงาน

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม และพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
ภาพ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)