ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 2 18042562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผล [...]

อ่านต่อ

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) [...]

อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารแนะนำโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 22092563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างดำเนินการจัดทำเอกสารแนะ [...]

อ่านต่อ