จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัด จำนวน ๑ ครั้งโครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส