ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานสำคัญของจังหวัด จำนวน ๑ ครั้งโครงการสนับสนุนงานประจำปีและงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมสนับสนุนการจัดงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาส

ประกาศจังหวัดนราธิวาส [...]

อ่านต่อ