ประกาศจังหวัด

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) …

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565