นราธิวาส : ดำเนินการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

19 กรกฎาคม 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส เวลา 13.00 น. ณ [...]

อ่านต่อ

นราธิวาส : ดำเนินการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการ 9 : 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน

19 กรกฎาคม 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส เวลา 09.00 น. ณ [...]

อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทีมปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

15 กรกฎาคม 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส นายอนันต์ แสงชาต [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส เร่งขับเคลื่อนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลกชช.2ค ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ …

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ผนึกกำลัง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)……..

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี [...]

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฑีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ระดับภาค ครั้งที่ 1/2564

9 กรกฎาคม 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระยา [...]

อ่านต่อ