ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส

8 พฤษภาคม 2563 ประกาศจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 8 พฤษภาคม [...]

อ่านต่อ