จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดแข่งขันผลิตภัณ [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2565

พช. นราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดน้ำยะกัง

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดน้ำยะกั [...]

อ่านต่อ

🌳ศจพ.จังหวัดนราธิวาส ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนฯ🌳 ..คนนราธิวาสไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง..

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม [...]

อ่านต่อ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Geographip Information System (GIS) สารสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Information of Tambon for Life Quality Development) ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ. นราธิวาส

<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/emb [...]

อ่านต่อ