พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมอบทุนประกอบอาชีพให้กับเยาวชนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ประจำปี 2564

3 กันยายน 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นายอนันต์ [...]

อ่านต่อ