การคัดสรรคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี 2564

#สพอ เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส## วันที่ 8 มิถุนายน 2564 [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2564

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาก [...]

อ่านต่อ

🔊🔊พช.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวอายุยืน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 👸🏻💜

  วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ แส [...]

อ่านต่อ

การประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ระดับจังหวัด

วันที่ 1 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวั [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุนประกอบอาชีพ ตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

1 มิถุนายน 2564 ข่าวพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ [...]

อ่านต่อ

นราธิวาส เดินหน้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สืบสานศิลปาชีพ พัฒนาสู่ OTOP รักษาอัตลักษณ์ ต่อยอดสัมมาชีพ สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เสริมความมั่นคงประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ พื้นที่ [...]

อ่านต่อ

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564

เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุ [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน …….

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ แสงชาตรี [...]

อ่านต่อ