ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 วันฯ ละ 1 รุ่น โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม กลไกการขับเคลื่อนโครงการ การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลโครงการ

ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้สัญญ [...]

อ่านต่อ

ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ห้องประชุม จำนวน 2 วันฯ ละ 1 รุ่น โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อม กลไหการขับเคลื่อนโครงการ

ประกาศจังหวัด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้ห้อง [...]

อ่านต่อ