ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ การเตรียมความพร้อม การเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนรา [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 3)

     วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 2)

        วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 1)

        วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาช [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน…….

วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทรก [...]

อ่านต่อ

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เป็นประธาน Kick off เปิดแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ………

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส พัฒนาขีดความสามารถ​ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบการ​ OTOP จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมตันหยง อำเภอเมื [...]

อ่านต่อ