พช.นราธิวาสร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2565 และ ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

พช.นราธิวาส ร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหก [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 /2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

พช. นราธิวาสร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม เขย่าทัศน์ นราธิวาสนครเกษตรอินทรีย์ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โคกบาฆาบือซา

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรม เขย่าทัศน์ นราธิวาสนครเกษตรอินท [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) และ TV พช.

พช.นราธิวาส ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หลักเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการ 9 ;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ผ่าน ระบบZoom Meeting

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หล [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและ [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส: ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานตามภารกิจศูนย์สารสนเทศฯ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

พช.นราธิวาส: ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนงานต [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมการประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ

พช.นราธิวาส ร่วมการประชุมการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกร [...]

อ่านต่อ