จังหวัดนราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชายแดนใต้

จังหวัดนราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส เดินหน้าติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

พช. นราธิวาส เดินหน้าติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนตัวช [...]

อ่านต่อ

จังหวัดนราธิวาส นำคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ กองงานศิลปาชีพและกระจูด

จังหวัดนราธิวาส นำคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ติดตามการเตร [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิร [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน

พช.นราธิวาส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธ [...]

อ่านต่อ