ข่าวกิจกรรม พช.นราธิวาส

พช. นราธิวาส ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและ พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

พช. นราธิวาส ร่วมประชุมการตรวจติดตามประเด็นตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565  โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7

สุดยิ่งใหญ่ …. พช. นราธิวาส ปลุกเศรษฐกิจฐานราก จัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดน้ำยะกัง ขนม 100 ปี