การประชุมทางไกล “การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ไตรมาส 3 – 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Sessioncall

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ แสงช [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ให้สัมภาษณ์ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากโครงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563 ….

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พ [...]

อ่านต่อ

 พช. นราธิวาสเร่งขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่ รูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล” ….

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พ [...]

อ่านต่อ

เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้….

       ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนร [...]

อ่านต่อ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าไทยใส่ให้สนุก “ผ้าลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” ……..

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายอนันต์ แสง [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ การเตรียมความพร้อม การเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนรา [...]

อ่านต่อ