พช.นราธิวาส จับมือผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัด ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย

พช.นราธิวาส จับมือผู้ประกอบการผ้าไทยในจังหวัด ร่วมโครงก [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2565

พช.นราธิวาส ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจ [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดชายแดนใต้

พช.นราธิวาส รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพ [...]

อ่านต่อ

จังหวัดนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหล้ง คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC)

จังหวัดนราธิวาส ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหล้ง คัดสรรสุดยอดหนึ่ง [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส เยี่ยมเยียน และสนันสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด บ้านน้ำขาว ม.3 ต.กายูคละ อ.แว้ง

พช.นราธิวาส เยี่ยมเยียน และสนันสนุนการดำเนินงานศูนย์สาธ [...]

อ่านต่อ

พช.นราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565

พช.นราธิวาส ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ [...]

อ่านต่อ