พช. นราธิวาสเร่งขับเคลื่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ใหม่ รูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล” ….

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ แสงชาตรี พ [...]

อ่านต่อ

เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้….

       ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนร [...]

อ่านต่อ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ผ้าไทยใส่ให้สนุก “ผ้าลายขอเจ้าสิริวัณณวรีฯ” ……..

       วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายอนันต์ แสง [...]

อ่านต่อ

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 และ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อปรึกษาหารือ การเตรียมความพร้อม การเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนรา [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 3)

     วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

พช. นราธิวาส รวมพลัง Kick off โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (วันที่ 2)

        วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมช [...]

อ่านต่อ