ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

พิกัด/แผนที่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 073-642647 โทรสาร 073-642648 อีเมล / cdd9600@gmail.com / hnarathiwat@cdd.mail.go.th
(Visited 1 times, 1 visits today)